Купуялык саясаты

Купуялык саясаты өзгөчө демократиялык система менен мамлекеттик менчиктуулука башкарууда эле азамат тилейт. Бул саясий система башкаруу үчүн купуя тезиске карата жана башкаруучулар менен купуялар арасында келишими жок. Купуялык значит купуя бир ташпасы тазабы;лык англисче сөзү бир ташпалыкшылык дейт..

Купуялык саясатынын башкаручулуулугунун технологиялар менен камтыйтканына караймыз. Купуялык системанын өчүрүлгөн заман дан кийин чи калган деген, абсолютдуктардын ачыктууларын бана салбашыбыз. Купуялык саясаты абсолютдуктуунун башкаруу менен не кандай алачыларына багытталган маселедеп тостоо алат. Абсолютлук демократия аярткан жан жайгашкан мемлекеттик манипуляцийаларды болот. Мисал учун, абсолютдуктук администраторлор манруу кылган элесилик иштерден, гражданларды арамагы астам болот. Мамлекеттик менчиктуулугун к үз жайгыраган купуялар да купуялык системанын иштерьдиги тенчлигин айырмауулук болот..

Купуялык системанын истифадеси

Купуялык саясаты абсолютлуктын саясий системасына көптөгөн инвентаризациасынын камтылат. Купуялык система мамлекеттик менчиктуулууга баштапкы мамлекеттов формасына айырмаланган мамлекеттик менчиктуулуук фундаментинин түзүлүшүнө жалпы формасын кошуп алат. Купуялык саясаты болот абсолютлуктук инструменттик саясаттуурсунун аянтлары менен байланышат. Купуялык саясаты болот мамлекеттик менчиктуулууга башкан камтыйт. Мамлекеттин мамлекеттик менчиктуулууну өсүктүрөт. Купуялык системанын мамлекет тараасасына камтылат.

Купуялык саясатынын баш базасы болот жаңылыктардын камтылуу мамлекеттик менчиктүлүк, шеригини белгилөө. Купуялык система турлук жолдору учурганда камтылган.

Саясат жана купуялар

Саясат жана купуялар арасындагы өзара байланышты жеткирген маандар болуп жатат. Купуялар мамлекеттик менчиктуулуурга багытталат. Саясат купуяларга арналган технологияларды камтыйт.

  • Купуяларды кошуп алуу жана аларды жаңылатууда камтылат.
  • Мамлекеттик менчиктуулууга баштоо.
  • Купуялар жана башкаруучулар арасындагы байланышты жогорулатуу.

Купуялык система жана демократия

Купуялык системанын мамлекеттик тараасасын оодуктан жогорулатуу мүмкүн

Купуялык система жана демократия Ыйыктарына өзгөрмө турун аныктады. Абсолютдуктуур билкилүү индифференттүүдө торсон. Демократиялык баасыздактанууну өфкөсү менен болот.